StudyCyprus
Search

 

FOLLOW US ON
SOCIAL NETWORKS

     Facebook

Υψηλά ποσοστά εργοδότησης των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κύπρου

Ψάχνεις για Κλάδους Σπουδών στην Κύπρο;

 
 

Με τη Μηχανή Αναζήτησης Κλάδων σπουδών της StudyCyprus.eu μπορείς να ψάξεις και να συγκρίνεις τα πτυχία που προσφέρουν τα πανεπιστήμια της Κύπρου.

 

Περιγραφές Επαγγελμάτων

 
 

Τι γνωρίζεις για το επάγγελμα που θέλεις να ακολουθήσεις;

Δοκίμασε τον Οδηγό Επαγγελμάτων της StudyCyprus.eu και μάθε περισσότερα για τα χαρακτηριστικά, το μέλλον των επαγγελμάτων και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

 

Like our Facebook Page

 
Υψηλά ποσοστά εργοδότησης των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κύπρου

Σύμφωνα με έρευνα του Γραφείου Αποφοίτων

26/01/2016

Εξασφαλισμένη αποδεικνύεται πως είναι η επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Οργανισμοί/εταιρείες επιδεικνύουν εμπράκτως την εμπιστοσύνη τους προς την ποιότητα του πτυχίου που προσφέρει το Ίδρυμα, αλλά και το μορφωτικό επίπεδο των αποφοίτων του, τους οποίους εργοδοτούν.

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήγαγε, το Νοέμβριο του 2015, το Γραφείο Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κύπρου, η πλειοψηφία των αποφοίτων του (76,1%) εργοδοτείται σήμερα με το καθεστώς της πλήρους απασχόλησης, ενώ μόλις το 11.1% των ερωτώμενων δηλώνουν άνεργοι. «Τα νούμερα αυτά αποκτούν ιδιαίτερη σημασία στην παρούσα κατάσταση οικονομικής ύφεσης που βιώνει η χώρα μας, με αυξημένα τα ποσοστά των ανέργων ειδικά στους νέους παγκύπρια», τονίζει ο Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι η πλειοψηφία των αποφοίτων που συμμετείχαν στην έρευνα (76,5%) δηλώνουν ότι κατέχουν εργασιακή θέση που είναι σχετική με τις σπουδές τους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

Παγκύπρια έρευνα για την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων

 

Η έρευνα διεξήχθη το Νοέμβριο του 2015 από το Γραφείο Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κύπρου, με ερωτηματολόγιο το οποίο στάλθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε όλους τους απόφοιτους με ενεργές διευθύνσεις και αναρτήθηκε επίσης στο facebook. Το ερωτηματολόγιο αποτελείτο από 9 συνολικά ερωτήσεις που στόχευαν στη συγκέντρωση βασικών πληροφοριών για τον τύπο του πτυχίου, τη σύνδεσή του με το επάγγελμα του απόφοιτου και το ποσοστό εργοδότησης των αποφοίτων. Στο ερωτηματολόγιο απάντησαν 390 άτομα. Για τη συγκέντρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε το ηλεκτρονικό εργαλείο Survey Monkey.

 

Απόφοιτοι που εργάζονται

 

 

Πολύ υψηλά ποσοστά εργοδότησης στους απόφοιτους του Πανεπιστημίου Κύπρου καταγράφουν τα αποτελέσματα της έρευνας του Γραφείου Αποφοίτων. Συγκεκριμένα, στην ερώτηση «Σημειώστε τι περιγράφει καλύτερα τη σημερινή επαγγελματική σας κατάσταση» (πλήρης απασχόληση, μερική απασχόληση, φοιτητής/φοιτήτρια, στρατιωτική θητεία, προς αναζήτηση εργασίας, άλλο), το 76.1% των αποφοίτων δήλωσε ότι εργοδοτείται με πλήρη απασχόληση. Όπως διαφαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα, το ποσοστό των αποφοίτων που αναζητά εργασία σήμερα ανέρχεται μόνο στο 11,1%.

 

Αντιστοιχία εργασίας με σπουδές αποφοίτων

 

 

Η μεγάλη ζήτηση που έχουν τα αντικείμενα σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στην αγορά εργασίας επιβεβαιώνεται και από τον υψηλό βαθμό συνάφειας που καταγράφεται μεταξύ του αντικειμένου σπουδών και του αντικειμένου εργασίας των αποφοίτων. Στην ερώτηση «Πόσο σχετική είναι η θέση που κατέχετε σήμερα με το πτυχίο σας;», ποσοστό 76,5% των συμμετεχόντων αποφοίτων στην έρευνα απάντησε ότι κατέχει εργασιακή θέση που είναι σχετική με τις σπουδές τους. Πράγματι, σε ποσοστό μόλις 18,8% οι απόφοιτοι που εργάζονται δήλωσαν ότι το αντικείμενο εργασίας τους δεν είναι συναφές με το πτυχίο τους.

 

Εργοδότηση στο δημόσιο και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των αποφοίτων ως προς τον οργανισμό/εταιρεία που τους εργοδοτεί. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, πέραν του 20% απασχολείται στους νευραλγικούς τομείς της κυπριακής οικονομίας, με μεγάλη συγκέντρωση στον δημόσια τομέα, ενώ αρκετοί από αυτούς εργοδοτούνται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

Οι απόφοιτοι ερωτήθηκαν, επίσης, για τον τίτλο σπουδών που κατέχουν από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και όπως φαίνεται από το παρακάτω γράφημα, η πλειοψηφία (73,5%) κατέχει πρώτο πτυχίο.

 

 

Ικανοποίηση από την τεκμηριωμένη έρευνα

 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης σημείωσε ότι, τα ποσοστά πλήρους εργοδότησης των αποφοίτων του Ιδρύματος, καθώς και τα ποσοστά αντιστοιχίας εργασίας με τις σπουδές τους, έρχονται να επιβεβαιώσουν τη μεγάλη ζήτηση που έχει το αντικείμενο σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κύπρου, αλλά και το υψηλό επίπεδο διδασκαλίας που παρέχεται στο Ίδρυμα, προσφέροντας γνώσεις στους φοιτητές που αργότερα θα μεταφραστούν σε ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας. «Με βάση τεκμηριωμένες έρευνες το μεγαλύτερο ποσοστό των αποφοίτων μας οδηγείται σε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε περίοδο οικονομικής ύφεσης με πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας, λίγες προσφερόμενες θέσεις εργασίας και τεράστιο ανταγωνισμό, κάτι που κάνει τα παραπάνω ποσοστά ακόμα πιο σημαντικά. Εκφράζω την ιδιαίτερη ικανοποίησή μας για την εμπιστοσύνη που επιδεικνύουν οργανισμοί/εταιρείες στους απόφοιτους του Πανεπιστημίου Κύπρου. Επιθυμώ, τέλος, να διαβεβαιώσω ότι καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες από το Ίδρυμα, ώστε το επίπεδο και η ποιότητα της διδασκαλίας και των γνώσεων που παρέχονται στους αποφοίτους μας να αποτελούν εχέγγυα για άμεση πρόσβαση στην αγορά εργασίας και μία αξιόλογη σταδιοδρομία είτε στην Κύπρο, είτε στο εξωτερικό», κατέληξε ο Πρύτανης. 

Facebook

FOLLOW US ON
SOCIAL NETWORKS

     Facebook