StudyCyprus
Search

 

FOLLOW US ON
SOCIAL NETWORKS

     Facebook

Ο Γόρδιος δεσμός των ψηφιακών δεξιοτήτων

Ο Γόρδιος δεσμός των ψηφιακών δεξιοτήτων

Του Νικόλαου Μυλωνόπουλου

Ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά προβλήματα στην Ευρώπη και τον κόσμο είναι η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού με τις δεξιότητες πληροφορικής που έχει ανάγκη η αγορά. Η τεχνολογία εξελίσσεται ταχύτερα από την ικανότητα των επιχειρήσεων να την αφομοιώσουν. Όσες επιχειρήσεις και χώρες το καταφέρνουν, ξεχωρίζουν μπροστά από τον ανταγωνισμό.

Είναι επείγον και το εκπαιδευτικό σύστημα να ανταποκριθεί με ουσιαστικότερο τρόπο στις ανάγκες της αγοράς.

Ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά προβλήματα στην Ευρώπη και τον κόσμο είναι η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού με τις δεξιότητες πληροφορικής που έχει ανάγκη η αγορά. Η τεχνολογία εξελίσσεται ταχύτερα από την ικανότητα των επιχειρήσεων να την αφομοιώσουν. Όσες επιχειρήσεις και χώρες το καταφέρνουν, ξεχωρίζουν μπροστά από τον ανταγωνισμό.

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλες οι κυβερνήσεις των αναπτυγμένων κρατών (εντός και εκτός Ευρώπης) υλοποιούν σαρωτικές πρωτοβουλίες ώστε να καλύψουν αυτό το χάσμα. Τέτοιες πρωτοβουλίες ποικίλουν, από παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, μέχρι τη διευκόλυνση έκδοσης άδειας εργασίας σε ξένους με υψηλά προσόντα.

 

Στην Ελλάδα το πρόβλημα είναι οξύτερο εξαιτίας του φαύλου κύκλου της κρίσης. Χρηματοδοτική στενότητα, λιγότερες επενδύσεις, μικρότερες αμοιβές, περιβάλλον που δεν ευνοεί την τεχνολογική κουλτούρα. Όσοι έχουν υψηλά προσόντα έχουν κάθε λόγο να αναζητήσουν καλύτερες ευκαιρίες εκτός Ελλάδος. Αυτό εντείνει την έλλειψη δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας, που με τη σειρά της εμποδίζει όχι μόνο την τεχνολογική καινοτομία, αλλά και την ανταγωνιστικότητα όλων των κλάδων της οικονομίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ελληνική αγορά, κατά μέσο όρο, βρίσκεται μονίμως τουλάχιστον μια γενιά πίσω στις επιχειρηματικές εφαρμογές πληροφορικής.

 

Υπάρχουν όμως και τα καλά νέα. Το μάθημα της πληροφορικής έχει ήδη μπει στα σχολεία από την πρώτη δημοτικού. Μεγάλες εταιρείες συμβούλων επιλέγουν να εγκαταστήσουν διεθνή κέντρα αριστείας Big Data και να τα στελεχώσουν με πολυπληθείς ομάδες εξειδικευμένων στελεχών. Η νέα επιχειρηματικότητα και ειδικά η τεχνολογική επιχειρηματικότητα γνωρίζει μεγάλη δημοσιότητα και προσελκύει το ενδιαφέρον πολλών φορέων, ιδιωτικών και δημοσίων. Εκτός αυτού, υπάρχουν και οι λεγόμενοι «κρυφοί πρωταθλητές», εταιρείες πολύ υψηλής τεχνολογίας και προστιθέμενης αξίας με αμιγώς εξαγωγικό επιχειρηματικό μοντέλο. Επίσης, τον περασμένο Μάιο, τέσσερα υπουργεία, 2 Γενικές Γραμματείες και ο ΣΕΠΕ συνυπέγραψαν τη συμμετοχή της χώρας στην πρωτοβουλία Grand Coalition for Digital Jobs της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ανεξάρτητες πρωτοβουλίες, όπως το GetBusy.gr δίνουν κίνητρα στους νέους να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους. Βλέπουμε να δημιουργούνται κίνητρα και να χτίζεται ένα μικρό ανάχωμα στην «φυγή εγκεφάλων» προς το εξωτερικό.

 

Και πάλι όμως ο δρόμος είναι ανηφορικός και μακρύς. Στον διεθνή καταμερισμό εργασίας, η χώρα μας δεν είναι ελκυστική ούτε για ταλέντα υψηλής εξειδίκευσης, ούτε για επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας. Θα μπορούσε, αλλά δεν είναι. Το γεγονός ότι έχουμε καλές σχολές ηλεκτρολόγων μηχανικών και επιστήμης των υπολογιστών δεν είναι αρκετό. Ποιες είναι οι γνώσεις των αποφοίτων αυτών στις εμπορικές πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται στην αγορά, και πόσο γρήγορα μπορούν να αποκτήσουν αυτήν την εμπειρία; Πόσες επιχειρήσεις είναι σε θέση να επενδύσουν στο ανθρώπινο δυναμικό και να προετοιμάσουν έμπειρα στελέχη; Πόσες επιχειρήσεις είναι σε θέση να προσφέρουν ένα περιβάλλον με τεχνολογίες αιχμής όπου θα αναδειχθούν και θα αξιοποιηθούν τα καλύτερα ταλέντα; Πόσες από αυτές τις επιχειρήσεις θα μπορέσουν να μεγεθυνθούν τόσο ώστε να κάνουν διαφορά στην απασχόληση και την καινοτομία; Και πιο είναι το μέγεθος της αγοράς ώστε, μετακινούμενα από τη μια εταιρεία στην άλλη, τα στελέχη να μπορέσουν να εξελιχθούν εμπλουτίζοντας τις εμπειρίες τους και αυξάνοντας τις αποδοχές τους;

 

Επιπλέον, δεν αρκεί να κοιτάμε μόνο την κορυφή της πυραμίδας των ταλέντων. Ολόκληρη η οικονομία εξαρτάται από το κατά πόσο κάθε επιχείρηση, από την πιο μικρή, θα αξιοποιήσει τις πιο πρόσφατες δυνατότητες της πληροφορικής επιδιώκοντας μεγαλύτερη παραγωγικότητα, άρα και ανταγωνιστικότητα. Για τις ανάγκες αυτές δεν θα δουλέψουν τα λίγα κορυφαία ταλέντα. Χρειάζεται προσφορά εργασίας με έκταση και βάθος. Με κάλυψη όλων των ειδικοτήτων. Με συνεχή επανεκπαίδευση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους. Το εκπαιδευτικό σύστημα δεν παράγει αρκετό αριθμό κατάλληλα προετοιμασμένων αποφοίτων.

 

Μετά από 4, 5, και συχνά περισσότερα έτη σπουδών, πολλοί νέοι με πτυχία σε συναφή αντικείμενα δεν είναι απασχολήσιμοι. Είτε γιατί βρίσκονται πίσω σε σχέση με τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, είτε γιατί οι γνώσεις τους είναι τελείως θεωρητικές, είτε γιατί υπολείπονται στις λεγόμενες οριζόντιες δεξιότητες: ομαδική συνεργασία, διοίκηση ανθρώπων, διαχείριση κρίσεων, κλπ.

 

Μη ξεχνάμε ότι και οι ίδιες οι επιχειρήσεις, σε μεγάλο ποσοστό, δεν είναι διοικητικά και οργανωσιακή έτοιμες να αξιοποιήσουν την τεχνολογία. Τα πληροφοριακά συστήματα προϋποθέτουν μια κουλτούρα που βασίζεται σε αξιόπιστους και αντικειμενικούς κανόνες λειτουργίας, εναρμονισμένη λειτουργία, κοινή πρόσβαση στην πληροφορία, ανοικτή συνεργασία. Συχνά συναντάμε τις ακριβώς αντίθετες συμπεριφορές, οι οποίες συνιστούν τροχοπέδη στην αξιοποίηση της τεχνολογίας: ακόμα και αν τα συστήματα τελικά εγκατασταθούν, η χρήση τους περιορίζεται πολύ κάτω από τις προσδοκίες. Η μεταστροφή της οργανωσιακής κουλτούρας, σε κάποιο βαθμό εξαρτάται και από την εισαγωγή μιας νέας γενιάς στελεχών με εμπεδωμένες τις επιθυμητές δεξιότητες και συμπεριφορές.

 

Το ζήτημα των ψηφιακών δεξιοτήτων είναι τόσο πολυσυζητημένο που είναι εύκολο να θεωρηθεί τετριμμένο, υποβαθμίζοντας το θεμελιώδη ρόλο του στη λειτουργία της σύγχρονης οικονομίας. Είναι επείγον και το εκπαιδευτικό σύστημα να ανταποκριθεί με ουσιαστικότερο τρόπο στις ανάγκες της αγοράς. Είναι εξίσου επείγον, οι επιχειρήσεις να επενδύσουν στην ανάπτυξη των στελεχών τους, διακινδυνεύοντας κάποια άλλη εταιρεία να αξιοποιήσει αυτήν την επένδυση. Είναι το κλασικό «δίλημμα του φυλακισμένου»: Αν όλες οι επιχειρήσεις επενδύσουν, τότε όλες θα βγουν πολύ πιο κερδισμένες.

 

Πηγή: blog.alba.edu.gr, Φωτογραφία: Static guim

Facebook

FOLLOW US ON
SOCIAL NETWORKS

     Facebook