StudyCyprus
Search

 

FOLLOW US ON
SOCIAL NETWORKS

     Facebook

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (MA/ MSc)

Ψάχνεις για Κλάδους Σπουδών στην Κύπρο;

 
 

Με τη Μηχανή Αναζήτησης Κλάδων σπουδών της StudyCyprus.eu μπορείς να ψάξεις και να συγκρίνεις τα πτυχία που προσφέρουν τα πανεπιστήμια της Κύπρου.

 

Περιγραφές Επαγγελμάτων

 
 

Τι γνωρίζεις για το επάγγελμα που θέλεις να ακολουθήσεις;

Δοκίμασε τον Οδηγό Επαγγελμάτων της StudyCyprus.eu και μάθε περισσότερα για τα χαρακτηριστικά, το μέλλον των επαγγελμάτων και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

 

Like our Facebook Page

 
Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (MA/ MSc)

06/02/2016

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει θέσεις για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μάστερ (MA/MSc), σε 30 προγράμματα που αρχίζουν το Σεπτέμβρη του 2016, ως ακολούθως:

ΜSc Βιοτεχνολογία Ζώων

ΜSc Βιοτεχνολογία Τροφίμων

ΜSc Βιοτεχνολογία Φυτών

MSc Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

MSc Περιβαλλοντικές Βιοεπιστήμες και Τεχνολογία

ΜSc Διεθνής Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

ΜSc Διοίκηση Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

ΜSc Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά

MSc Ναυτιλιακά και Διοίκηση

MSc Χρηματοοικονομικά και Διοίκηση

MSc Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΜBA Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΜA Ψηφιακά Μέσα και Δημοσιογραφία

ΜA Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας

MΑ Οπτική Επικοινωνία στα Νέα Μέσα

ΜA Διαδραστικά Πολυμέσα

MSc Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών και Διαδραστικών Τεχνολογιών

MSc Interaction Design (εξ αποστάσεως)

ΜΑ Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης

MSc Ηλεκτρολογική Μηχανική

MSc Επιστήμη και Μηχανική Δεδομένων

MSc Βιοϊατρική Μηχανική

MSc Μηχανολογική Μηχανική

MSc Ενεργειακά Συστήματα

MSc Πολιτική Μηχανική και Αειφόρος Σχεδιασμός

MSc Γεωπληροφορική & Γεωχωρικές Τεχνολογίες

MSc in Brain and Cognitive Sciences

ΜSc Environmental Health

MSc Epidemiology and Biostatistics

MA Computer Assisted Language Learning-CALL (εξ αποστάσεως)

 

Αναλυτικές πληροφορίες για κάθε πρόγραμμα μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, στη διεύθυνση www.cut.ac.cy/masters

 

Σύστημα Σπουδών και Φοίτησης

Σε όλα τα προγράμματα Μάστερ η φοίτηση είναι υποχρεωτική και μπορεί να είναι πλήρης ή μερική. Τα μαθήματα είναι απογευματινά και βραδινά και το ωρολόγιο πρόγραμμα είναι διαρθρωμένο κατά τρόπο που να επιτρέπει τη φοίτηση και σε εργαζόμενους φοιτητές.

 

Γλώσσα Διδασκαλίας

Η γλώσσα διδασκαλίας των περισσότερων μεταπτυχιακών προγραμμάτων Μάστερ είναι η ελληνική. Ωστόσο, οι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν και την αγγλική γλώσσα για σκοπούς πρόσβασης και αξιοποίησης της σχετικής βιβλιογραφίας. Αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα προσφέρονται τα προγράμματα του Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου, το πρόγραμμα MSc Interaction Design, το πρόγραμμα CALL του Κέντρου Γλωσσών,  και το  πρόγραμμα Brain and Cognitive Sciences.

 

Δίδακτρα και Υποτροφίες

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν δίδακτρα, το ύψος των οποίων ανά πρόγραμμα (για υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), είναι συνολικά €4,100. Κατ΄ εξαίρεση τα δίδακτρα στα προγράμματα του Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου είναι συνολικά €4,800. Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δύναται να παραχωρήσει εσωτερικές υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στη βάση κοινωνικό- οικονομικών κριτηρίων, σύμφωνα με το Πλαίσιο Πολιτικής για Παραχώρηση Εσωτερικών Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές, το οποίο ισχύει στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

Υποβολή Αίτησης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τα μεταπτυχιακά προγράμματα Μάστερ έχουν κάτοχοι πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, ή κάτοχοι τίτλου σπουδών ο οποίος έχει κριθεί ισότιμος πανεπιστημιακού τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αξιολόγησης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), σε συναφή γνωστικά αντικείμενα. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές, που αναμένεται να λάβουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 8 Απριλίου 2016. Παρέχεται η δυνατότητα καθυστερημένης υποβολής αίτησης με προθεσμία την Παρασκευή, 27 Μαΐου 2016, ωστόσο οι καθυστερημένες αιτήσεις θα αξιολογηθούν αναλόγως διαθεσιμότητας θέσεων σε κάθε πρόγραμμα.

 

Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΤΕΠΑΚ. Η διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.

 

Αξιολόγηση Αιτήσεων και Εγγραφές

 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε Τμήματος και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές Μαΐου 2016. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά για την έκβαση της αίτησής τους μέχρι τις 12 Μαΐου 2016, στο email που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους. Σε όσους προσφερθεί θέση θα ζητηθεί να δηλώσουν ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου (περί τα τέλη Μαΐου 2016) αν την αποδέχονται. Η κράτηση θέσης προϋποθέτει την καταβολή ποσού ύψους €625. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται αν για οποιοδήποτε λόγο ο φοιτητής επιλέξει να μην φοιτήσει. Η εγγραφή σε εξάμηνο και σε μαθήματα γίνεται ηλεκτρονικά τη βδομάδα που προηγείται της έναρξης μαθημάτων. Όσοι υποβάλουν καθυστερημένη αίτηση (9 Απριλίου μέχρι 27 Μαΐου 2016), θα ενημερωθούν για την έκβαση της αίτησής τους μέχρι την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016.

 

Περισσότερες πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες για τα μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρονται στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να αποτείνονται για πληροφορίες στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας:

 

Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης

Γωνία οδών Αθηνών και Νικολάου Ξιούτα, 3040, Λεμεσός

Τηλ: 25 002710/11, Φαξ: 25 002760

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: vasiliki.vasiliou@cut.ac.cy, marisa.alonefti@cut.ac.cy

 

Για πληροφορίες που αφορούν σε πιο εξειδικευμένα ερωτήματα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται στους ακαδημαϊκούς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι συντονιστές κάθε μεταπτυχιακού προγράμματος Μάστερ.

Facebook

FOLLOW US ON
SOCIAL NETWORKS

     Facebook